Tour of Singapore Pavilion at EXPO 2020 Dubai

8 Minute Video-Tour through Singapore Pavilion by Singapore Urban Redevelopment Authority